Filtry do wina

Niezwykle przydatne urządzenia w każdym gospodarstwie winiarskim, filtrowanie wina jest bowiem bardzo ważnym zabiegiem wieńczącym niejako kilkumiesięczne prace przy wyprodukowaniu własnego wina.

Troska o otrzymanie wspaniałego, klarownego wina z tzw. "iskrą" towarzyszy każdemu producentowi wina i jest celem jego cierpliwej pracy.

Maszyny filtracyjne są zróżnicowane pod względem wydajności pompy filtra w litrach przefiltrowanego wina/godz., z jakiego materiału jest wykonana pompa (brąz bądź stal INOX), ilości wkładek/płyt filtracyjnych montowanych we filtrze, jak również czy jest wyposażona w tzw. "by pass".

O wyborze odpowiedniego filtra do wina decyduje więc kilka czynników, a ponieważ jest to zakup z przeznaczeniem do dłuższego użytkowania nabywca winien tutaj uwzględnić specyfikę swoich potrzeb aktualnych i przyszłych.

W razie potrzeby chętnie udzielimy naszym Klientom wskazówek dla dokonania właściwego wyboru filtra, typu wkładek filtracyjnych jak również zapewniamy ich dostawę.

Typy filtrów:
Art. FCH 6, FCH10, FCP10, FCP20, FCP30 itd. - Poszczególne typy różnią się ilością wkładek / płyt filtracyjnych a także mocą silnika pompy - typy 10 i 20 - silnik elektr. 1-faz. 230 V - 0.35KW , typ 30 - 0.6kW. i wydajnością w przeliczeniu na godzinę pracy. Dane użytkowe ilustruje poniższa tabelka:

Filtry profesjonalne 20x20
typ
filtra
liczba
płyt
wymiary płyty
filtracyjnej
powierzchnia
filtra
wydajność
litrów/h
moc silnika
km
FCP 101020 x 200,4 m²300 - 6000,37kW
FCP 202020 x 200,8 m²700 - 12000,37kW
FCP 303020 x 201,2 m²1000 - 18000,6kW
Filtry profesjonalne 40x40
typ
filtra
liczba
płyt
wymiary płyty
filtracyjnej
powierzchnia
filtra
wydajność
litrów/h
moc silnika
km
FCP 40 - 101040 x 401,6 m²300 - 6000,37kW
FCP 40 - 202040 x 403,2 m²700 - 12000,37kW
FCP 40 - 303040 x 404,8 m²1000 - 18000,6kW
FCP 40 - 404040 x 406,4 m²1000 - 18000,6kW
FCP 40 - 505040 x 408,0 m²1000 - 18000,6kW
Filtry typu hobby 20x20
typ
filtra
liczba
płyt
wymiary płyty
filtracyjnej
powierzchnia
filtra
wydajność
litrów/h
moc silnika
km
FCH 6620 x 200,2 m²60 - 2500,37kW
FCH 101020 x 200,4 m²60 - 2500,37kW
FCH 6SP620 x 200,2 m²--
FCH 10SP1020 x 200,4 m²--

Typ i rodzaj wkładek/płyt ma określone przeznaczenie zależne od fazy w jakiej znajduje się wino, od jego obecnego stadium zależy sposób filtracji jaki winniśmy zastosować.

Innymi typami wkładek należy filtrować wino młode, z zawiesiną cząstek organicznych, inne zaś musimy użyć dla uzyskania efektu "brillant", bądź dla końcowej sterylizacji wina.

Kategorie płyt filtracyjnych
rodzaj
płyty
funkcja
płyty
cechawydajność litrów/h
(przy 10 płytach)
przeznaczenie
KP V.0wstępny4720dla młodych win z zawiesinami
KP V.4zgrubny3680
KP V.8zgrubny finalny2,5650
KP V.12średniowygładzający2,5500dla win z zakończoną fermentacją
KP V.16wygładzający2350do "wygładzania" win czerwonych
KP V.18pre-sterylizacjaa2300do "wygładzania" win białych
KP V.20sterylizacja1,5220filtracja wygładzająca i sterylizacyjna dla win z nieprzefermentowanym cukrem resztkowym
KP V.24supersterylizacja1120wszystkie zastosowania z gwarancją ostatecznej stabilizacji wina

Zamówienie na dostarczenie danego typu wkładek/płyt filtracyjnych winno więc uwzględniać te potrzeby.

W razie potrzeby udzielimy Państwu wszelkich wskazówek ułatwiających wybór odpowiedniego filtra i rodzaju płyt filtracyjnych.